Branická 213/53, Braník, 147 00 Praha 4 info@znovudozivota.cz 797828509

4. dubna 2018 – účast na semináři Rezervy sociálního systému ČR v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

Nastavení sociálního systému tak, aby síť opatření byla dostatečně hustá a současně dostatečně pružná, aby poskytovala účastníkům možnost odrazit se od pomyslného dna, je v podstatě celosvětový problém, který trvale řeší řada zemí. Měli jsme možnost přispět do této diskuse na půdě Parlamentu ČR.

Díky cenným kontaktům představitelů spolku Šance na návrat jsme získali pozvání (DĚKUJEME) na seminář Rezervy sociálního systému ČR, který se konal 4. dubna 2018 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Po příspěvcích zohledňujících širší společensko-ekonomický kontext problematiky jsme vyslechli devět konkrétních diskusních příspěvků, které definovaly důležité sociální problémy ohrožených sociodemografických skupin. Jednotliví řečníci identifikovali nedostatky stávajícího sociálního systému a v mnoha případech navrhovali také konkrétní řešení. Záběr témat byl široký, zahrnoval problematiku zdravotně postižených osob, matek samoživitelek, bezdomovců, osob ve i po výkonu trestu, otázky finanční gramotnosti a také např. integrace romské komunity.

Na závěr byl spolku Znovu do života, z.s. (dále jen „Spolek“) poskytnut prostor pro obeznámení účastníků semináře s důsledky diagnóz srdeční zástava a orgánová selhání s nutností mechanických podpor oběhu či plic. Hlavním cílem vystoupení bylo upozornit na skutečnost, že pacienti s těmito diagnózami ve většině případů nezůstávají bez následků, což ovlivňuje jejich další osobní a profesní život. Stávající sociální síť, byť dostatečně „měkká“ a velmi dobře fungující, nedokáže ve všech případech zařadit zmiňované pacienty do správné kategorie sociální pomoci. Nemocní si tak obtížně hledají nové společenské uplatnění. Otevřená diskuse na toto téma a zejména pak hledání možných způsobů řešení, jsou nesporně více než potřebné.

Vzhledem k dlouholeté lékařské praxi v této oblasti a rovněž díky znalostem osobních příběhů pacientů s těmito diagnózami, přednesl příspěvek jménem Spolku doc. MUDr. Jan Bělohlávek, PhD., předseda České asociace akutní kardiologie České kardiologické společnosti a také čestný člen Spolku. Mnohokráte mu tímto děkujeme.

Budeme upřednostňovat podobné aktivity, neboť věříme, že v konečném důsledku umožní poskytnout pacientům individuální pomoc a současně přispějí i ke změně úhlu pohledu na řešení sociálně-ekonomických problémů, související s těmito diagnózami ze strany současné sociální sítě.

Marie Frýdmanová


P.S Záznam ze semináře naleznete zde na stránkách spolku Šance na návrat.