Branická 213/53, Braník, 147 00 Praha 4 info@znovudozivota.cz 797828509

Děkujeme obci Hrusice!

Vážení organizátoři, sponzoři a účastníci 1. ročníku Hrusického dobroběhu, děkuji vám všem, kteří jste svojí účastí na sportovní akci pomohli pacientům po srdeční zástavě ze spolku Znovu do života.

Pozitivní atmosféře sobotní akce předcházely desítky hodin práce organizátorů – zastupitelů a dobrovolníků z obce Hrusice. Přijměte, prosím, naše slova upřímných díků.

Velké poděkování patří také těm, kteří poskytli teoretické a praktické lekce první pomoci, neboť čím více lidí jí bude ovládat, tím je vyšší pravděpodobnost, že základna našeho spolku bude širší. Děkujeme nejen za den, který se nesporně zapíše do naší pacientské paměti, ale současně i za finanční pomoc, která je výsledkem vašeho úsilí.

Jistě také vás, účastníky a organizátory sportovně charitativní akce potěší, že prostřednictvím startovného jste nás podpořili částkou téměř 27 tisíc Kč. A neméně pozitivní je skutečnost, že sponzorské dary činily 10 tisíc Kč.

Ujišťujeme vás, že nabyté finanční prostředky využijeme co nejúčelněji, především pro ty členy spolku, kteří nemohou být zapojeni do pracovního procesu a také pro ty, kteří např. vzhledem k dosud neurčené příčině jejich náhlé srdeční smrti nemají nárok např. na úhradu rekondičních pobytů, které by přispěly ke zlepšení jejich zdravotního stavu.

Vážení přátele, věřte, že někdy je složité vyjádřit upřímný dík tak, aby byl příjemný a nevtíravý pro všechny, kterým je určen.

Při psaní textu se mi slova nějak rozostřují…. Asi je to tím, že jsem na vlastní oči neviděla pohromadě tolik nadšenců a dobrovolníků odhodlaných pomáhat. Díky! Srdečně vám všem upřímně děkuji a přeji hodně osobních i sportovních úspěchů!

Marie Frýdmanová

Znovu do života, z.s.