Branická 213/53, Braník, 147 00 Praha 4 info@znovudozivota.cz 797828509

O nás

Náš spolek si klade za cíl sdružovat osoby, které prodělaly velmi kritická onemocnění, mnohdy s nutností dlouhé hospitalizace. Tato onemocnění často přichází z ničeho nic a zásadním způsobem ovlivní život postiženého i jeho okolí.

I v případech příznivého průběhu, kdy pacienti své onemocnění zdárně přežijí, se bohužel často vyskytují trvalé následky jak psychického, tak fyzického rázu. Návrat do běžného života je mnohdy značně obtížný.

Smyslem naší organizace je především zvýšit povědomí laické i odborné veřejnosti o problematice srdeční zástavy a stavů s nutností orgánové podpory, popularizovat tuto problematiku a poskytovat osobám po srdeční zástavě možnost konzultace, pomoci a asistence v případě tíživé osobní či rodinné situace.

Další cíle jsou shrnuty ve stanovách „ZNOVU DO ŽIVOTA“.