Branická 213/53, Braník, 147 00 Praha 4 info@znovudozivota.cz 797828509

Setkání v Českém yacht klubu

Setkávat se s lidmi patří ke každodenní všední realitě. Někdy se ale prvoplánově standardní setkání velmi silně zapíše do paměti všech zúčastněných. A právě tak tomu bylo při setkání pacientské organizace Znovu do života, z.s. dne 20. června 2019 v Českém Yacht klubu, které bylo plné emotivních momentů.

Pan Doc. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D. ve své úvodní řeči připomněl, jaké významné místo hraje v našem životě náhoda a v životě všech přítomných i znalost principů laické první pomoci.

Pan Ing. Bouček ve své prezentaci velmi poutavě vysvětlil, jak se sžít s implantovaným kardioveterem – defibrilátorem a upozornil, jaké činnosti jsou pro pacienty s tímto přístrojem prospěšné a které naopak nevhodné či zakázané.

Vyvrcholením programu byl kurz první pomoci, který připravila firma PrPom. Na dvou stanovištích si účastníci akce mohli vyzkoušet základní principy např. srdeční masáže nebo práci s automatickým externím defibrilátorem v praxi.

Možná si říkáte, že to přece není nic neobvyklého, neboť podobný kurz jste absolvovali ve škole či v zaměstnání. Tato situace však byla přece jen odlišná. Instruktoři i členové spolku si při této akci téměř hmatatelně uvědomovali, jak je první pomoc důležitá a její výuka výjimečná. Možná právě tato firma předala v rámci výuky znalosti o první pomoci těm, kteří vstoupili do života přítomných pacientů a (možná) aniž to vědí, zanechali velice silnou stopu v podobě záchrany jejich životů.

Děkujeme všem, kteří šíří osvětu o první pomoci a neméně pak těm, kteří principy ovládají a nebáli se je aplikovat v praxi. My, pacienti po srdeční zástavě, jsme jejich chodící úspěch.