Branická 213/53, Braník, 147 00 Praha 4 info@znovudozivota.cz 797828509

18. dubna 2018 – Setkání s MUDr. Jaroslavem Dvořákem, poslancem a členem Výboru pro zdravotnictví

Předsedkyně spolku Znovu do života z.s. (dále jen „Spolek“) se společně s doc. MUDr. Janem Bělohlávkem, PhD., předsedou České asociace akutní kardiologie České kardiologické společnosti a čestným členem Spolku zúčastnila jednání s panem poslancem výboru pro zdravotnictví MUDr. Jaroslavem Dvořákem (DĚKUJEME).

V téměř hodinové diskusi jsme měli možnost společně identifikovat aktuální problémy českého zdravotního systému a vzájemně si sdělit názory na jeho pozitivní i negativní stránky. Názorová platforma obou diskutujících lékařů byla v zásadě jednotná: shodně konstatovali, že v obecné rovině narůstá počet zachycených onemocnění a zlepšuje se jejich léčba i prevence. V kvalitě léčby české zdravotnictví dohání evropskou špičku a řadí se k zemím, které při poměrně nízkých celkových výdajích na zdravotnictví, dokáží nabídnout péči vysoké kvality.

Naopak k negativním jevům se řadí skutečnost, že rostoucí počet kvalifikačně i finančně náročných lékařských výkonů, není v plné míře doprovázen potřebnou následnou péčí např. v podobě rehabilitace. Tato skutečnost je v mnoha případech příčinou zpomalení návratu pacienta do pracovního procesu, což snižuje „návratnost investice“ do pacienta. Pro oblast, na kterou se Spolek zaměřuje, to v praxi např. znamená, že narůstá počet nákladných léčebných intervencí, které pacientovi umožňují žít nadále plnohodnotný život. Nicméně samotný dobře provedený výkon zdaleka nestačí, vzniká potřeba komplexní rehabilitace mnohdy nejen klasické, fyzické, ale i duševní, kognitivní a sociální. Tyto služby jsou ale z kapacitních důvodů mnohdy méně dostupný, někdy zcela nedostupné.

Pozitivní posun v oblasti lékařské péče ale může mít v praxi negativní socioekonomické dopady. Přežívají nemocní, kteří dříve nepřežívali, a mnohdy trpí trvalými následky prodělaného kritického onemocnění, které ztěžují nebo dokonce znemožňují jejich návrat do pracovního procesu. Jedná se často o poruchy neurologicko-kognitivních funkcí, soustředění, paměti, obtížnou resocializaci, nemožnost návratu do původního pracovního procesu. Stávající sociální a zdravotní systémy, byť fungující velmi dobře, nedokáží ve všech případech zařadit zmiňované pacienty do správné kategorie sociální a zdravotní péče.

Cílem činnosti Spolku je o těchto tématech nejen hovořit, ale i se snažit je řešit, případně navrhovat jejich řešení kompetentním osobám a orgánům. Proto si velice ceníme příslibu pana poslance MUDr. Jaroslava Dvořáka, že bychom se v budoucnu mohli zúčastnit akcí pořádaných výborem pro zdravotnictví např. za přítomnosti vedení Všeobecné zdravotní pojišťovny, kde by bylo možné sdělit doposud identifikované neuralgické body lékařské a sociální péče o pacienty s diagnózami, které Spolek sdružuje.

Je více než zřejmé, že diskuse byla velice podnětná, vnímáme ji jako startovací příležitost pro případné prosazování změn legislativy ve zdravotnické oblasti. Věříme, že spolku Znovu do života toto setkání otevře možnost v budoucnu dávat odborné podněty, nebo naopak Spolek může být nápomocen při rozborech podnětů shromážděných Výborem pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny parlamentu ČR.

Marie Frýdmanová